Dopravní bezpečnostní akce na železničních přejezdech

Cílem kontroly policejních hlídek bylo dodržování předpisů v souvislosti s železničním přejezdem. 

V průběhu posledních dvou pracovních dní v minulém týdnu se policisté zaměřili zejména na řidiče a jimi dodržování pravidel v souvislosti s železničními přejezdy.

Během dvou dnů policisté z Územního odboru Prahy venkov – Východ zkontrolovali bezmála 150 vozidel. V deseti případech se řidiči dopustili dopravního přestupku, a to převážně nedodržování povinnosti používání bezpečnostních pásů anebo vyjeli s vozidlem, které nesplňovalo dané technické podmínky.

Veškeré přestupky v dopravě byly řešeny příkazem na místě.

V obdobných dopravně bezpečnostních akcích budeme i nadále pokračovat a věnovat jim vysokou důležitost a pozornost.

por. Mgr. Eva Hašlová
25.8. 2020