STŘÍPKY Z ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE - KVĚTEN 2019

Začátkem května přijala hlídka MP žádost o prověření události, při které měl být údajně neznámý muž sražen motorovým vozidlem a zkrvavený chodí po ulici. Provedeným pátráním byla tato osoba nalezena a šetřením bylo zjištěno, že se nejedná o osobu, která byla sražena vozidlem. Tento zkrvavený muž, cizí státní příslušnosti, se svým komplicem napadl místního obyvatele, který rázně oba útočníky zpacifikoval. O události informována PČR, která si celou událost převzala k došetření.

Na tísňovou linku MP se obrátila občanka Čelákovic s prosbou o pomoc, neboť má na zahradě roj včel. Hlídka celou událost prověřila a dle místní znalosti a informaci uveřejněné na sociální síti byl zjištěn majitel tohoto včelstva, který podnikl nápravné opatření.

Ve sváteční den v květnu bylo hlídce MP oznámeno, že právě dochází ke sprejování budovy u stadionu. Hlídka se neprodleně dostavila na místo, kde skutečně právě docházelo ke sprejování budovy. Provedeným šetřením však bylo zjištěno,že se jedná o legální a povolenou akci k obnově staré malby.

Začátkem května v časných ranních hodinách byla hlídka MP přivolána do nočního podniku, kde mělo dojít k rvačce. Hlídka se dostavila na místo, kde bylo potvrzeno oznámení a na podlaze ležel bezvládně muž. Strážníci tedy provedli kontrolu životních funkcí a zajistili přivolání záchranné služby, která si tohoto mladíka odvezla do nemocnice k dalšímu ošetření. Strážníci na místě ztotožnili svědky, včetně podezřelé osoby a celou událost předali hlídce PČR, která se následně dostavila na místo.  

V prvních květnových dnech bylo na linku MP oznámeno, že se ztratilo malé dítě na jízdním kole. Strážníci ihned začali propátrávat okolí místa možného výskytu, šetřením bylo zjištěno, že holčička často chodí s rodiči krmit kachny k Labi. Vzhledem k tomu, bylo primárně propátráváno okolí řeky. Po nějaké době byla holčička nalezena v pořádku v mateřské školce, kam se sama vrátila. Vzhledem k tomu bylo pátrání ukončeno.

Koncem dubna byla hlídka MP požádána o součinnost záchranné službě při úkonu proti značně opilému muži z důvodu bezpečnosti. Na místě byl zjištěn cizí státní příslušník, u kterého byla provedena dechová zkouška, jejíž výsledek činil necelých 5,2 promile alkoholu v dechu. Osoba převezena k dalšímu opatření do zdravotnického zařízení.

Koncem dubna strážníci MP řešili kuriózní případ, kdy poctivý nálezce přinesl na služebnu MP finanční hotovost, kterou nalezl v místním bankomatu. O celé události byl tedy sepsán protokol o nálezu s tím, že celá věc bude i konzultována s bankou. Shodou okolností se o několik hodin dostavil na služebnu MP občan s dotazem, zda náhodou někdo nenalezl v bankomatu určitou finanční hotovost a uvedl i počet jednotlivých bankovek. Vzhledem k tomu, že se nález naprosto shodoval s ohlášenou ztrátou, byla tato finanční hotovost po ztotožnění této osobě vydána.

Další kuriozitou koncem dubna bylo nahlášení krádeže cca rok starého jízdního horského kola, které zmizelo z uzamčeného stojanu, který je umístěn před jedním z místních obchodů. Shodou okolností si hlídka MP následující den povšimla stojanu na jízdní kola, v kterém bylo uzamčeno pouze přední kolo. Provedeným šetřením bylo zjištěno, že se jedná o soukromý stojan, který majitel přes noc uklízí a jelikož v něm bylo uzamčeno cizí kolo, uschoval jej u sebe a následující den jej opět vyndal na ulici. O celé události informován majitel jízdního kola, kterému bylo po předložení nabývajících dokladů vráceno.

Strážníkům MP se podařilo od poloviny dubna do poloviny května vypátrat vlastním šetřením a díky místní znalosti na území Čelákovic tři celostátně hledané/pohřešované osoby, které byly následně předány PČR k dalšímu opatření.