Bezpečné Čelákovice

Bezpečné Čelákovice

Vyhledávání

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

STŘÍPKY Z ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE - ZÁŘÍ 2018

Hlasitá hudba

Dne 17.9.2018 ve 22:05 hodin telefonicky oznámil občan, bytem Čelákovice, ulice Stankovského, že naproti přes ulici někdo pouští hlasitou hudbu. Hlídka se dostavila na místo, kde u domu a ani v okolí nebyl slyšet žádný hluk. Dalším šetřením se podařilo zjistit, že hudbu si pouštěl řidič kamiónu, který odpočíval na parkovišti před bývalou vrátnicí objektu TOS. Hlídka následně s řidičem polské národnosti hovořila, kdy byl poučen, že je již po 22.00 hodině. Řidič poučení porozuměl a následně šel odpočívat do vozidla, již bez hudby.

 

Dopravní nehodaResuscitace

Dne 24.8.2018 v 17:22 hodin obdržela hlídka MP telefonické oznámení od ZZS s prosbou o asistenci s AED na nádraží v Čelákovicích, na nástupišti u třetí koleje. Při příjezdu na místo již záchranáři prováděli resuscitaci muže (ročník 1946), bytem Čelákovice. Na místo se dále dostavila hlídka OO PČR Čelákovice a prvosledová hlídka z Brandýsa nad Labem. Muži se po 30 minutách podařilo zajistit základní životní funkce a muž byl poté ihned převezen RZS do nemocnice.

 

Osoba v kolejišti

Dne 25.8.2018 v 14.13 hodin obdržela hlídka MP telefonické oznámení od občana, který, že na železničním přejezdu mezi Čelákovicemi a Zálužím se pohybuje starší muž, který se od kolejí snaží vytáhnout nějaké kabely. Hlídka na místě zastihla muže odpovídajícího popisu, který stál v kolejišti v době, kdy přijížděl osobní vlak číslo 19421 ve směru od Neratovic. Tento vlak byl nucen zastavit, aby předešel srážce s mužem. Muž stojící v kolejišti byl vyzván, aby kolejiště opustil a následně byl hlídkou MP ztotožněn. Ten uvedl, že se v kolejišti pohybuje, protože chce nastoupit do vlaku a cestovat do Prahy. Na místě byl hlídkou MP poučen, že pohyb v kolejišti je zakázán a byl vyzván, aby k nástupu použil nástupiště. Dalším šetřením bylo zjištěno, že přímo na zmíněném přejezdu je z kamenného zásypu kolejiště vytažen kabel v délce cca 2m. Jeden konec kabelu byl připojen do semaforu, druhý končil v zásypu neznámo kde. Na místě byla pořízena fotodokumentace a o věci byl informován službu konající výpravčí, který provedl kontrolu a zjistil, že zabezpečení přejezdu není narušeno.

 

Otevřené okno u vozidla

Dne 26.8.2018 v 1:24 hodin telefonicky oznámil občan bytem Čelákovice, že v ulici B. Smetany je zaparkované vozidlo, které má pootevřené dveře. Hlídka se dostavila na místo, kde zjistila, že před domem čp. 1180 se nachází uvedené vozidlo, které má pootevřené přední, pravé dveře a u zadních pravých dveří je pootevřené okno. Na vozidle nebyly shledány žádné známky násilí. Na základě tohoto zjištění, byla ze strany hlídky MP provedena lustrace v centrální evidenci vozidel, za účelem zjištění majitele vozidla. Na uvedené adrese, se podařilo hlídce majitele o věci informovat. Ten po prohlídce vozidla také neshledal žádné známky násilí a ani mu nebylo z vozidla nic odcizeno. Následně si vozidlo zajistil.


Parkování

Dne 27.8.2018 ve 12:30 hodin se na služebnu MP Čelákovice dostavila paní oznamovatelka s prosbou o pomoc. Hlídce MP následně sdělila, že při parkování odřela dva osobní automobily mezi které chtěla zaparkovat. Na místě byla přítomna i řidička jednoho z odřených vozidel, se kterou se dohodla na způsobu náhrady škody. Majitele druhého odřeného OA se nepodařilo vypátrat. Oznamovatelka mu proto za stěračem zanechala lístek s vysvětlením události a kontaktem na sebe.

 

Otevření bytu

Dne 31.8.2018 ve 12:36 hodin telefonicky oznámil občan, bytem Čelákovice, Stankovského, že má obavy o zdraví své sousedky (89 let ), která si nevyzvedla jídlo, které jí před dveřmi nechala pečovatelská služba. Na jeho zazvonění a klepání paní reaguje tak, že odpovídá slovy, že nemůže vstát. Na základě oznámení se hlídka MP ihned dostavila na místo, kde bylo potvrzeno, že paní má skutečně zdravotní potíže, jelikož nemůže dojít ke dveřím a odemknout. Hlídka MP proto následně kontaktovala linku 150 s žádostí o otevření bytu, také byla kontaktována ZSS a PČR. Dále byla o věci vyrozuměna i dcera. Po příjezdu složek IZS, byl přes zámečnickou firmu z Kostelce nad Labem, byt otevřen. Paní byla následně pro pohybové potíže odvezena ZZS do nemocnice.

 

Krádež

Dne 13.9.2018 v 17:30 hodin bylo hlídce oznámeno z OD ALBERT, že mají zadrženého neplatícího zákazníka. Hlídka MP se dostavila na místo, kde byl muž ztotožněn. Muž trv. bytem J.A. Komenského, Čelákovice, avšak k této adrese uvedl, že se zde nezdržuje. Hlídka provedla osoboní kontrolu, jestli nemá další zboží při sobě. Hlídka zde u muže nalezla pouze dvě injekční stříkačky, které odborně zlikvidovala. Hlídka poté provedla lustraci přes OO PČR Čelákovice, kdy bylo následně hlídce sděleno,  že muž prochází lustrací. Muž měl již podmínku za předchozí trestnou činnost krádeží. PČR Čelákovice požádala hlídku MP o převoz muže na OO PČR Čelákovice. Tomuto hlídka MP vyhověla a setrvala zde z důvodu bezpečnosti policisty. Celou věc si poté převzala PČR OO Čelákovice.

 

Hlasitá hudba

Dne 17.9.2018 ve 22:05 hodin telefonicky oznámil občan, bytem Čelákovice, ulice Stankovského, že naproti přes ulici někdo pouští hlasitou hudbu. Hlídka se dostavila na místo, kde u domu a ani v okolí nebyl slyšet žádný hluk. Dalším šetřením se podařilo zjistit, že hudbu si pouštěl řidič kamiónu, který odpočíval na parkovišti před bývalou vrátnicí objektu TOS. Hlídka následně s řidičem polské národnosti hovořila, kdy byl poučen, že je již po 22.00 hodině. Řidič poučení porozuměl a následně šel odpočívat do vozidla, již bez hudby.

 

Dopravní nehoda

Dne 18.9.2018 ve 20:30 hodin obdržela hlídka MP žádost od OO PČR Čelákovice o asistenci při dopravní nehodě na křižovatce ulic Nám. 5. května a Rybářská, kde se jednalo o nehodu vozidla, které přibrzdilo kvůli nájezdu do křižovatky a cyklisty, který nedobrzdil kolo a naboural zezadu do vozidla, u kterého došlo k rozbití zadního skla. Nehoda se obešla bez zranění. Věc dale v kompetenci PČR, hlídka MP na místě usměrňovala provoz do vyřešení nehody.

 

Sloupek

Dne 18.9.2018 v 10:45 hodin obdržela hlídka MP oznámení od protijedoucího řidiče osobního automobilu o poškození části plotu areálu TOS, na rohu ulic Stankovského a V Prokopě, které bylo způsobené nákladním automobilem, který se tam před ním otáčel. Hlídka řidiče NA zastihla v areálu TOSu a požádala ho o podání vysvětlení. Řidič NA přiznal, že během otáčení pravděpodobně o něco zavadil. Hlídka společně s řidičem NA projela okolo ohnutého sloupku plotu a bylo dohodnuto, že o věci bude informovat a řešit s vedením TOSu, kam také jel pro náklad.

Dne 18.9.2018 ve 20:30 hodin obdržela hlídka MP žádost od OO PČR Čelákovice o asistenci při dopravní nehodě na křižovatce ulic Nám. 5. května a Rybářská, kde se jednalo o nehodu vozidla, které přibrzdilo kvůli nájezdu do křižovatky a cyklisty, který nedobrzdil kolo a naboural zezadu do vozidla, u kterého došlo k rozbití zadního skla. Nehoda se obešla bez zranění. Věc dale v kompetenci PČR, hlídka MP na místě usměrňovala provoz do vyřešení nehody.

 

Sloupek

Dne 18.9.2018 v 10:45 hodin obdržela hlídka MP oznámení od protijedoucího řidiče osobního automobilu o poškození části plotu areálu TOS, na rohu ulic Stankovského a V Prokopě, které bylo způsobené nákladním automobilem, který se tam před ním otáčel. Hlídka řidiče NA zastihla v areálu TOSu a požádala ho o podání vysvětlení. Řidič NA přiznal, že během otáčení pravděpodobně o něco zavadil. Hlídka společně s řidičem NA projela okolo ohnutého sloupku plotu a bylo dohodnuto, že o věci bude informovat a řešit s vedením TOSu, kam také jel pro náklad.

Vytvořeno 11.12.2018 12:58:46 | přečteno 404x | petr.spad
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
Přihlášení Cookies
load