Bezpečné Čelákovice

Bezpečné Čelákovice

Vyhledávání

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

STŘÍPKY Z ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE - BŘEZEN 2018


Požár v Mochově

Dne 23.2.2018 v 8.53 hodin byla hlídka formou SMS informována  o  požáru v bývalých Mochovských mrazírnách. Hlídka MP Čelákovice byla na místě jako první. Z důvodu rozsáhlého požáru na místě usměrňovala a naváděla hasičské vozy k objektu. Následně byla vyrozuměna i obecní policie Radonice s tím, že oblak toxického kouře se šíří na obec Nehvizdy. Dále hlídka MP Čelákovice na místě, kde usměrňovala dopravu v obci Mochov v souvislosti s požárem budovy v bývalých mrazírnách.

 

Opilí mladíci

Dne 24.2.2018 v 02.20 hod. oznámil občan, bytem Rooseltova, že nějací mladíci vyvrátili před jeho domem dopravní značku, tuto pohodili opodál a odešli směrem do Sedlčánek. Hlídce se podařilo dostihnout dva mladíky, kteří se k činu doznali a byli hlídkou MP Čeákovice ztotožněni. Oba jmenovaní byli mírně pod vlivem alkoholu, dále byli poučeni o tom, že svým jednáním se dopustili přestupku a věc bude oznámena přestupkové komisi zdejšího MěÚ. Na místě byla též pořízena fotodokumentace.

 

Kontrola maminky

Dne 28.2.2018 v 16.04 hodin telefonicky požádala občanka trv. bytem Praha, o prověření, zda její matka bytem Čelákovice, se nachází v místě svého trvalého bydliště a zda je zdravotně v pořádku. K věci dále uvedla, že její matka má psychické problémy a již v minulosti se pokusila o sebevraždu. Dále hlídce uvedla, že dostala informaci od druha její matky, se kterým žije ve společné domácnosti (dle sdělení trpí Alzheimerovou chorobou), že maminka není doma, někam odešla a on neví kam. Oznamovatelka ještě dodala, že maminka již špatně chodí a tudíž by nikam daleko nedošla. Hlídka na základě tohoto oznámení provedla prověření na výše uvedené adrese, kde zjistila, že se již nachází doma i s jejím druhem. Žena uvedla, že z domu odešla pouze za účelem nákupu, přičemž o věci informovala svého druha, který tuto informaci zřejmě zapomněl. O tom, že je již doma a je zdravotně v pořádku, byla zpětně informována oznamovatelka, která uvedla, že o věci již ví, jelikož jí maminka už telefonovala.

 

Nájemní smlouva

Dne 2.3.2018 v 11.10 hod. se dostavila na služebnu MP Čelákovice občanka, která hlídce uvedla, že svůj dům pronajala k bydlení jistému muži. O nájmu byla uzavřena nájemní smlouva, kterou paní oznamovatelka předložila k nahlédnutí. Dle paní oznamovatelky ale muž nedodržuje podmínky smlouvy, a proto žádá o jeho vykázání z domu. Hlídka MP společně s oznamovatelkou na místě zjištila, že muž v minulosti dlužil nájemné za tři měsíce. Toto však bylo po urgenci uhrazeno a v současné době nemá doplacené nájemné za měsíc únor 2018. Obě smluvní strany se na místě dohodly, že muž doplatí dlužné nájemné a rovněž uhradí i nájemné za měsíc březen, kdy bude moci užívat byt do konce měsíce března 2018 a poté byt opustí. O tomto ujednání smluvní strany sepíší dodatek ke stávající nájemní smlouvě.

Otec a syn

Dne 13.3.2018 v 13:20 oznámeno OO PČR Čelákovice, že v ulici J. A. Komenského došlo k napadení mezi otcem a synem. Hlídka na místě zjistila, že oznamovatel byl údajně napaden svým otcem. Ze situace bylo zjištěno, že nedošlo k žádnému napadení, jelikož byl syn zřejmě v podnapilém stavu a jeho otec toho využil ke komunikaci o ztrátě jeho zaměstnání. Syna to zřejmě natolik vytočilo, že zavolal hlídku PČR, která poprosila o prověření oznámení hlídku MP Čelákovice. Hlídka MP Čelákovice zjistila, že k fyzickému napadení vůbec nedošlo a jiné znaky protiprávního jednání nebyly naplněny, proto veškerá věc skončila usmířením mezi otcem a synem. Hlídka MP provedla zpětnou vazbu k OO PČR Čelákovice.

 

Hádka

Dne 17.3.2018 v 20.40 hodin telefonicky oznámil občan, bytem Čelákovice, Na Stráni, že před jejich domem dochází k hádce mezi několika osobami. Hlídka MP se dostavila na místo, kde u uvedeného domu k ničemu nedocházelo. Prohlídkou okolí byl následně zaregistrován křik z chodby uvedeného domu. Hlídka proto vstoupila do domu, kde mezi druhým a třetím patrem, na schodišti, stálo několik osob, které na sebe křičely. Hlídka nejdříve tyto osoby vyzvala ke klidu. Tito výzvy uposlechli. Na místo se později také dostavila i hlídka OO PČR Čelákovice. Jako aktéři celého incidentu byli 4 osoby. Po zklidnění celého incidentu a slovní rozepři se všichni v klidu rozešli. Věc vyřešena na místě.

 

 

 

Vytvořeno 17.7.2018 14:47:41 | přečteno 288x | petr.spad
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
Přihlášení Cookies
load